Wereldlichtjesdag Hoeksche Waard kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers en de giften van de mensen en de bedrijven die het initiatief een warm hart toedragen. Waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank.

Uit reacties blijkt dat er nog veel mensen zijn die Wereldlichtjesdag niet kennen en er wel behoefte aan hebben. Door extra publiciteit kunnen we nog meer mensen bereiken. Wij als organisatie zullen alles doen wat er in onze macht ligt om, hoewel het grootschaliger wordt in de loop der jaren, te blijven zorgen voor een intieme en vertrouwelijke sfeer.

Meer informatie

Wilt u ons sponsoren, neem dan contact op via onderstaande email.
info@wereldlichtjesdaghoekschewaard.nl

Sponsors